Skip to main content

Ngāti Tara Tokanui

The Crown and Ngāti Tara Tokanui signed a Deed of Settlement on 28 July 2022.

In this section

Ngāti Tara Tokanui Deed of Settlement documents

Read the full Deed of Settlement, and related documents, that Ngāti Tara Tokanui and the Crown signed on 28 July 2022.

Ngāti Tara Tokanui Deed of Settlement summary

Read a summary of the Ngāti Tara Tokanui Deed of Settlement signed on 28 July 2022.

Utility links and page information